ABC Knihy - skutočné online kníhkupectvo
 
0
KOŠÍK
0,00€
 
0
KOŠÍK
0,00€
HLAVNÉ MENU
Domov > Belianum

Belianum

Máme pre teba 154 kníh
Zoradiť podľa
Alfonz Bednár svojej dobe a dnešku
Záujem zostaviť publikáciu venovanú stému výročiu narodenia Alfonza Bednára (14. október 1914) vyplynul celkom prirodzene z presvedčenia, že kľúčová postava našich literárnych, ba širšie... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
4,51 €
UŠETRÍTE 18%
Finančné právo I. časť
Vysokoškolská učebnica Finančné právo I. časť je povinným učebným textom pre študentov Právnickej fakulty UMB Banská Bystrica. Obsahuje teoretické otázky finančného práva ako samostatného... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
13,60 €
UŠETRÍTE 20%
Kapitoly z dejín slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia
Vysokoškolská učebnica Kapitoly z dejín slovenskej literatúry 2. polovice 20. storočia spracúva tri špecifické literárnohistorické témy: v jej prvom vydaní to bola genéza povstaleckej/vojnovej... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
5,90 €
UŠETRÍTE 18%
Záujmové skupiny v teórii politiky
Vysokoškolská učebnica je členená do piatich kapitol a každá kapitola je komponovaná tak, aby umožnila pochopenie predkladaného problému, pričom jednotlivé oblasti a informácie v nich obsiahnuté... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
4,00 €
UŠETRÍTE 20%
Dimenzie občianstva Európskej únie
Zborník vedeckých prác predstavuje možnosť obohatenia a získania nových inšpirácií, vedúcich k účinnejšiemu vytváraniu širšieho politického a spoločenského konsenzu v záujme úspešného... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
6,48 €
UŠETRÍTE 20%
Súčasné politické teórie II.
Moderná politológia sa od svojho počiatku začiatkom dvadsiateho storočia vyprofilovala ako samostatná disciplína v rámci sociálnych vied. V období jej najbúrlivejšieho rozmachu, ku ktorému došlo... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
5,04 €
UŠETRÍTE 20%
Zahraničná politika Spolkovej republiky Nemecko po roku 1990
Základným cieľom predkladanej monografie je dôsledná analýzy zahraničnej politiky Nemecka od roku 1990 až do súčasnosti. Zámerom autorov je snaha o identifikáciu inštitucionálneho vymedzenia... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
6,00 €
UŠETRÍTE 20%
Osobné je politické
V publikácii sa budeme snažiť ukázať, že politická filozofia tak ako sa vyvíjala od 60-tych rokov 20. storočia po súčasnosť, sa ontologicky rekonceptualizovala. Okrem vecného záberu v oblasti spravodlivého... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
8,40 €
UŠETRÍTE 20%
Slovenský federalizmus versus taliansky federalizmus
V monografii sledovali autorky ucelenejší pohľad kreovania slovenského a talianskeho federalizmu. Koncepčne načrtli súradnice tradičného rámca vytvárania slovenského politického myslenia... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
6,16 €
UŠETRÍTE 20%
Firemné občianstvo ako súčasť koncepcie spoločenskej zodpovednosti
Vedecká monografia sa sústreďuje na problematiku koncepcie firemného občianstva (Corporate Citizenship), ako nástroja pre zodpovedné riadenie organizácie so zameraním na privátny sektor spoločnosti... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
13,69 €
UŠETRÍTE 18%
Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní
Monografia sa zaoberá problematikou implementácie školského počítačom podporovaného experimentovania do vyučovania prírodných vied. Jej zámerom je prezentácia metód a výsledkov výskumu... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
22,39 €
UŠETRÍTE 18%
DOPRAVA ZADARMO
Translation into English as a Foreign Language. A Slovak Survey
Monografia sa zaoberá problematikou prekladu do angličtiny ako cudzieho jazyka na Slovensku. Sleduje tri hlavné ciele: 1. skúma preklad do nematerinského jazyka v západnom svete z historickej perspektívy... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
5,28 €
UŠETRÍTE 20%
Trendy technického a odborného vzdelávania v súčasnej škole
Cieľom monografie je analyzovať a sumarizovať technické a odborné vzdelávanie v súčasnej škole. Približuje nové trendy a prístupy v technickom a odbornom vzdelávaní s využitím IKT a novších... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
10,17 €
UŠETRÍTE 18%
K vybraným aspektom konzekutívneho tlmočenia s notáciou
V monografii sa prioritne snažíme formulovať konklúzie o jazyku použitom v notačných zápisoch probandov-tlmočníkov, ktorí na výskume participovali, aby sme následne, v nadväznosti na uvedené... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
5,99 €
UŠETRÍTE 18%
Plynutie roka v slovenskom jazykovom obraze sveta
Monografia Plynutie roka v slovenskom JOS predstavuje jeden z prvých pokusov prezentovať výsledky výskumu vnímania, recepcie a chápania času zo strany slovenského národa. Vychádza zo Sapir-Whorfovej... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
9,84 €
UŠETRÍTE 18%
Spoločensko-politická lexika z kontrastívneho aspektu
Monografia je venovaná spoločensko-politickej lexike, jej špecifikám a osobitostiam vývoja (od r. 1985, resp. 1989 po súčasnosť) v ruštine a v slovenčine. Dôraz je kladený na základné jednotky SPL... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
4,88 €
UŠETRÍTE 18%
Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka
Zborník je výstupom z medzinárodnej elektronickej konferencie Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka. Prezentuje súčasné trendy v cudzojazyčnej výučbe... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
9,02 €
UŠETRÍTE 18%
Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.
Učebnica je určená študentom študijného odboru Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a študijného odboru Environmentálny manažment. Môžu ju však využiť aj odborníci zaoberajúci sa problematikou... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
15,58 €
UŠETRÍTE 18%
DOPRAVA ZADARMO
Materiály a technológie 3
Vysokoškolská učebnica opisuje základné strojárske technológie, ako sú obrábanie, tvárnenie, zlievanie a zváranie, ich význam a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Každá kapitola... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
5,54 €
UŠETRÍTE 18%
Vybrané kapitoly zo strojov a zariadení
Predložené vysokoškolské skriptá majú čitateľa oboznámiť s najčastejšie používanými mechanizmami, ktoré sú nevyhnutné pri konštruovaní jednotlivých strojov a zariadení, energetickými... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
5,95 €
UŠETRÍTE 18%
 
1
2
3
4
5
...
 
Doprava ZADARMO
Pre objednávky nad 15€
S nami vždy ušetríte
Najlepšie ceny nájdete u nás
Najširšia ponuka
Viac ako 200.000 kníh
Rýchla podpora
Zákaznícka linka: 0800 888 888