ABC Knihy - skutočné online kníhkupectvo
 
0
KOŠÍK
0,00€
 
0
KOŠÍK
0,00€
HLAVNÉ MENU
Domov > Sdružení požárního a bezpočnostního inženýrství

Sdružení požárního a bezpočnostního inženýrství

Máme pre teba 50 kníh
Zoradiť podľa
Integrální bezpečnost
Publikace se zabývá problematikou bezpečnosti. V úvodní části jsou rozepsány jednotlivé oblasti bezpečnosti a je poukázáno na nesystémový přístup praktického provádění. Hlavní důraz... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
5,72 €
UŠETRÍTE 20%
Strategie územního plánování v technické infrastruktuře
Monografie se v jednotlivých kapitolách zabývá strategií územního plánování na úseku strategické infrastruktury státu. V základním rozsahu popisuje způsob hodnocení rizika území, plánování... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
6,55 €
UŠETRÍTE 20%
Metodika pro odhad nákladů na obnovu majetku v územích postižených živelní nebo jinou pohromou
Základním nástrojem pro vytvoření bezpečného lidského systému je budování integrální bezpečnosti, tj. bezpečnosti, která dbá na všechny důležité aspekty tohoto systému a která zajišťuje... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
8,36 €
UŠETRÍTE 20%
Integrovaný záchranný systém
Předkládaný text popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České republice, které se nazývají integrovaný záchranný systém (dále jen -IZS-). Základním právním... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
5,72 €
UŠETRÍTE 20%
Informační podpora integrovaného záchranného systému
Monografie se zabývá problematikou informační podpory činnosti integrovaného záchranného systému. V úvodních kapitolách knihy je analyzováno určení, působnost a struktura IZS. Významnou... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
7,92 €
UŠETRÍTE 20%
Bezpečnostní plánování
Publikace Bezpečnostní plánování se zabývá problematikou managementu a plánování zejměná v oblasti krizového řízení. Text je proto sestaven tak, aby nejdříve poskytl základní informace... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
3,76 €
UŠETRÍTE 20%
Ochrana kritické infrastruktury
Publikace přináší autorům dostupné informace z oblasti ochrany životně důležité infrastruktury. Jsou zde prezentovány všeobecné informace o vývoji a současném stavu v předmětné oblasti... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
5,72 €
UŠETRÍTE 20%
Mapování rizik
Tato publikace popisuje metodu mapování rizik, která byla vyvinuta u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na základě metodiky doporučené Evropskou unií. Mapování rizik je proces... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
7,92 €
UŠETRÍTE 20%
Zásahy při radiační mimořádné události
Cílem této publikace je poskytnout informace (vycházející z mezinárodních doporučení -především dokumentů IAEA) složkám Integrovaného záchranného systému, které budou zasahovat v první... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
3,91 €
UŠETRÍTE 20%
Zjišťování příčin požárů v rámci státního požárního dozoru
Publikace se zabývá problematikou zjišťování příčin požárů a prováděním požárně technických expertiz v rámci výkonu státního požárního dozoru příslušníky Hasičského záchranného... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
7,83 €
UŠETRÍTE 20%
Základy požární ochrany
Tato publikace si dává za cíl vysvětlit principy vzniku požárů a jejich působení na okolí. Má snahu vysvětlit někdy složité procesy chemie a fyziky související se vznikem a rozvojem požáru pomocí... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
8,31 €
UŠETRÍTE 20%
Nebezpečné látky II.
Publikace Nebezpečné látky II se zabývá problematikou zásahu jednotek požární ochrany v prostředí s nebezpečnými látkami. V úvodních kapitolách je pojednáno o vlastnostech nebezpečných... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
8,39 €
UŠETRÍTE 20%
Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva
Publikace prezentuje problematiku ochrany před povodněmi. Mimo základní principy ochrany je zde věnována zvláštní pozornost některým speciálním aspektům. Jednotlivé prezentované problémy... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
7,91 €
UŠETRÍTE 20%
Bezpečnost lidského systému
Bezpečnost v komplexním pojetí je dnes chápána jako soubor opatření pro zachování, ochranu a rozvoj chráněných zájmů, který vytváří základnu pro bezpečí a veškerý rozvoj lidského systému... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
5,19 €
UŠETRÍTE 20%
Požární inženýrství dynamika požáru
Kniha „Požární inženýrství – dynamika požáru“ je určena všem odborníkům a studentům, kteří se zajímají o základy posouzení průběhu požáru v uzavřeném prostoru (tj. uvnitř stavebních... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
5,97 €
UŠETRÍTE 18%
Seismické inženýrství na prahu třetího tisíciletí
Posláním publikace je poskytnout: -základní informace o zemětřeseních a o jejich dopadech, -přehled opatření (včetně občanských), která vedou ke zmírnění dopadů zemětřesení, -ucelený... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
4,39 €
UŠETRÍTE 20%
Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků
Problematice zajištění bezpečnosti chemických látek a chemických přípravků (směsí) docházelo a dochází k inovacím legislativy. Bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady č... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
3,59 €
UŠETRÍTE 20%
Základy matematického modelování požáru
Rozvoj výpočetní techniky a modelů zaměřených na simulaci požárů uvnitř objektu nám v současné době dovoluje využívat několik typů softwaru pro modelování požáru. Tato publikace by proto... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
5,46 €
UŠETRÍTE 20%
Požární odolnost stavebních konstrukcí
Součástí řešení požární bezpečnosti každého objektu je navržení takové stavební konstrukce, která by v případě požáru po určitou dobu zabránila jeho šíření a zároveň byla v takové... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
6,19 €
UŠETRÍTE 20%
Metody rizikového inženýrství
Předložená monografie se skládá ze dvou základních částí. V první písemné jsou kromě úvodu, závěru a seznamu použité literatury kapitoly: charakteristika rizika a způsoby jeho řízení... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
7,16 €
UŠETRÍTE 20%
 
1
2
3
 
Doprava ZADARMO
Pre objednávky nad 15€
S nami vždy ušetríte
Najlepšie ceny nájdete u nás
Najširšia ponuka
Viac ako 200.000 kníh
Rýchla podpora
Zákaznícka linka: 0800 888 888