0948 845 626
0800 888 888
prac. dni 09:00 - 17:00
 
Prázdny
0,00 €
 

Vydavateľstvo DIDAKTIS

Knihy na stranu:
Zoradiť knihy podľa:
iba knihy na sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Učebnica určená na prípravu na maturitu a na prijímacie skúšky na vysoké školy. Obsahuje podrobný prehľad gramatiky nemeckého jazyka, pričom rešpektuje ...viac o knihe
Naša cena knihy: 8,92 €
Ušetríte: 15 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Obsahuje riešené príklady z celého stredoškolského učiva matematiky s podrobným postupom riešenia a názornými obrázkami. Obsah kapitol je v súlade ...viac o knihe
Naša cena knihy: 8,71 €
Ušetríte: 17 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
183 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho ...viac o knihe
Naša cena knihy: 6,13 €
Ušetríte: 17 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Cieľom tejto knihy je poskytnúť študentom, ale aj učiteľom kompletný prehľad učiva stredných škôl a uľahčiť tak výučbu, prípravu na maturitnú ...viac o knihe
Naša cena knihy: 10,70 €
Ušetríte: 17 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Nové prepracované vydanie zbierky riešených príkladov usporiadaných do testov pre žiakov základných škôl (prípadne pre kvartu a kvintu 8-ročných ...viac o knihe
Naša cena knihy: 6,63 €
Ušetríte: 16 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Nové vydanie testov obsahuje 15 modelových testov, každý s 11 až 12 úlohami na prípravu na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Všetky úlohy sú ...viac o knihe
Naša cena knihy: 4,86 €
Ušetríte: 16 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Útla knižka naplnená veľkou múdrosťou poteší vnímavého čitateľa bez rozdielu veku – ako každodenný podnet na zamyslenie a zlepšovanie seba samého. Zrnká ...viac o knihe
Naša cena knihy: 3,55 €
Ušetríte: 17 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Nová zbierka pre 6. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 6. ročníku, aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Gramatické javy precvičuje ...viac o knihe
Naša cena knihy: 5,01 €
Ušetríte: 15 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Súbor pracovných listov a cvičení zo slovenského jazyka na prácu v škole aj na samostatnú prípravu na vyučovanie doma. Precvičuje hláskoslovie, morfológiu ...viac o knihe
Naša cena knihy: 7,79 €
Ušetríte: 13 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
MemoMapka slovenčiny 1 obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky zo slovenského jazyka v rozsahu 1. až 4. ročníka základnej školy. Je to praktická pomôcka ...viac o knihe
Naša cena knihy: 4,14 €
Ušetríte: 17 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Učebná pomôcka, ktorá nahradí vyhľadávanie v starých zošitoch a knihách. Obsahuje základné poznatky, pojmy a definície. Obsahuje kapitoly: Syntax ...viac o knihe
Naša cena knihy: 2,54 €
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Učebná pomôcka, ktorá nahradí vyhľadávanie v starých zošitoch a knihách. Obsahuje základné poznatky, pojmy, vzorce a počtové operácie. Kapitoly ...viac o knihe
Naša cena knihy: 2,54 €
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Mapky nemčiny sú prehľadom najdôležitejších poznatkov z nemeckej gramatiky. Obsahujú zákonitosti tvorenia rozličných gramatických tvarov (napr ...viac o knihe
Naša cena knihy: 2,99 €
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Kniha prichádza na pomoc učiteľom a žiakom 5. ročníka, ktorý je zároveň jedným z prvých ročníkov uplatňovania školskej reformy. Vychádza z požiadaviek ...viac o knihe
Naša cena knihy: 6,79 €
Ušetríte: 15 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Pracovný zošit sa zameriava na oblasť porozumenia čítaných textov. Vedie deti k čítaniu, uvažovaniu nad skladbou vety, postupnosťou deja pri skladaní ...viac o knihe
Naša cena knihy: 6,94 €
Ušetríte: 13 %
Zasielame do: Skladom
 
1
2
3
4
5
...